رضا قائدی

رضا قائدی

مشاور مدیریت بازاریابی و تسهیلگر تجارت الکترونیک

رضا به مدیران ارشد شرکت های متوسط مقیاس، کارآفرینان و مالکان کسب و کارها کمک می کند تا کارآیی و کارآمدی تصمیمات خود را در حوزه کسب و کار و به طور تخصصی مدیریت بازاریابی بهبود بخشیده و سرعت فرایند تصمیم گیری را افزایش دهند. علاوه بر آن، با کسب و کارها همکاری می کند تا فناوری های جدید و مدرن را به درستی درک کرده و راهکارهای کاربردی، مقیاس پذیر و مقرون به صرفه ای برای پیاده سازی آن ها بیابند.